top of page

Min arbetsprocess

1. Behovsanalys: Vi träffas hos er och går tillsammans igenom rummet/lokalerna som ni vill ge lite extra kärlek. Här diskuterar vi era behov, eventuella problem ni har i lokalen och önskemål för framtiden.

 

Jag undersöker ytorna, aktiviteterna och de som använder lokalerna för att kunna ge en individuell och genomtänkt lösning. Ergonomi, ljussättning, ljud, färg och form är viktiga komponenter för att skapa de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö. Jag träffar gärna en mix av de som arbetar i miljöerna för att få en helhetsbild av eventuella problem och svårigheter, och såklart det som redan fungerar bra.

 

2. Moodboard: Jag tar fram en så kallad moodboard, inspirationstavla, med enklare skisser och färgförslag. 

 

Vanligtvis tar jag fram 2-3 förslag som vi sedan går igenom tillsammans under ett möte för att komma fram till den bästa lösningen för just er och era förutsättningar. Moodboarden är till för att förmedla den känslan jag vill förmedla i rummet. Det gör man bäst genom att ta ihop olika material som ska användas, färgprover och inspirationsbilder. Detta är enligt mig det bästa sättet att känna av olika idéer och tankar mellan varandra och minskar risken för eventuella missförstånd.

 

3. Inredningsförslag: En detaljerad inköpslista, färgkoder och planritningar över det framtagna inrednings-/färgsättningsförslaget.

 

Vi gör vanligtvis vid den här punkten även en plan för hur vi tar projektet vidare till handling och färdigställande. Där finns flera möjligheter beroende på ert behov, hör av er så kan vi prata med om dessa!

bottom of page