top of page

Barnkulturdesign

Barnkulturdesign handlar om att inkludera barn och unga i projekt där det är viktigt med ett barnperspektiv. Det kan vara allt ifrån utvecklandet av ny stadsdel, ombyggnation av skola eller producerandet av nya utställningar på museum. Där barn är aktiva ska de också kunna vara delaktiga och göra sin röst hörd vid utveckling och utformning. 

 

Efter min masterutbildning Child Culture Design vid Göteborgs Universitet, Högskolan för design och konsthantverk, har jag specialutbildning inom ämnet barnkulturdesign. Jag har erfarenhet av att leda och ordna workshops med barn och unga där vi diskuterar, leker och skapar. Efter workshop fortsätter mitt arbete där jag förvaltar, utvärderar och sammanfattar det vi kommit fram till, för att efter det kunna presentera allt ifrån riktlinjer till verkliga projekt och utföranden. 

 

Att skapa både med och för barn öppnar mer än ofta upp för nytänkande och innovativa lösningar, det är en riktig förmån att få arbeta med barn och unga som andas kreativitet och möjligheter.

bottom of page